Een eerste bezoek

Wat moet ik mij voorstellen bij een boeddhistisch centrum?

In ons centrum heerst een informele sfeer. Ons centrum is gebaseerd op vriendschap, en men deelt de wens om met de boeddhistische methoden anderen en zichzelf van nut te zijn in het dagelijks leven. 

 

Ben ik welkom als ik nog nooit heb gemediteerd?

Je bent van harte welkom om langs te komen. De meditatie zal tijdens de meditatieavond worden voorgelezen en er is verder geen voorbereiding nodig. Op deze manier kan je de meditatie ongedwongen zelf uitproberen.

 

Wat is de beste tijd om langs te komen?

Op dinsdag- en donderdagavond is er een meditatieavond. Kijk voor meer informatie op www.dwbr.nl/programma.

 

Ik wil graag leren mediteren. Wie legt mij dit uit?

Als je langskomt zal er een korte introductie over het boeddhisme gegeven worden. Dit wordt gedaan door iemand die al enige ervaring heeft met de boeddhistische lessen en methoden. Je kunt tijdens deze introductie gerust vragen stellen. Na de introductie kan je meedoen met de geleide meditatie, deze zal ongeveer 20 tot 30 minuten duren.

 

Zit je met je benen gekruist op de grond als je gaat mediteren?

Uiteindelijk zijn het niet je benen die verlichting bereiken, maar de geest. Het is daarom in eerste instantie niet van groot belang om je benen gekruist te houden. Tijdens de meditatie wordt er gezeten op een meditatiekussen.

 

Moet ik iets meenemen of speciale kleding aan?

Je hoeft niets mee te nemen en er zijn geen specifieke kledingvoorschriften. Er zijn al meditatiekussens aanwezig. Het belangrijkste tijdens de meditatie is dat je je rug recht houdt. Als het zitten op een meditatiekussen lastig voor je is, dan is het eventueel ook mogelijk om op een stoel te gaan zitten.

 

Zijn er kosten verbonden aan een bezoek?

Er zijn geen kosten verbonden aan een bezoek. De geleide meditaties en de introducties zijn gratis. Periodiek worden er lezingen gegeven over boeddhistische onderwerpen, waarvoor een kleine vergoeding wordt gevraagd. Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op www.dwbr.nl/activiteiten. Daarnaast zijn donaties natuurlijk van harte welkom!

 

Zijn er lidmaatschapkosten?

Er zijn geen lidmaatschapkosten vereist. Mensen die regelmatig langskomen ondersteunen het centrum meestal met een maandelijkse donatie. Van deze opbrengsten worden huurkosten, activiteiten en verschillende benodigdheden betaald.

 

Als ik voor het eerst ben geweest, wordt er dan verwacht dat ik daarna nog een keer langskom?

Dat is aan jou, je kunt komen wanneer je wilt. Je kunt ons centrum beschouwen als een plek waar je iets over het boeddhisme in het algemeen en het Diamantweg Boeddhisme in het bijzonder kunt leren. Op deze manier kan je op jouw tempo beoordelen of de methoden van het Diamantweg Boeddhisme je nuttig lijken.

 

Volg ons op facebook

Lama Ole Nydahl: The Source Of Happiness